Chwastów najlepiej pozbywać się jeszcze przed rozpoczęciem sadzenia w ziemi kultur roślinnych. Tyczy się to najbardziej szklarni, w których podtrzymywane są optymalne warunki da rozwoju roślin. Jeśli występujące wewnątrz chwasty nie zostaną usunięte, mogą bardzo szybko urosnąć i tym samym zagłuszyć wszelkie kultury. Przed rozpoczęciem sadzenia w cieplarni przeprowadza się działania mające na celu nie tylko usunięcie trawy, ale i spulchnienie i użyźnienie gleby.

Jak pozbyć sie chwastów

pozbyć się chwastów w szklarni

Istnieje szereg sposobów pozwalających pozbyć się niepotrzebnej trawy. Część z nich reprezentują ludowe sposoby, które zostały opracowane na przestrzeni wielowiekowych praktyk rolnych. Za te drugie można dziękować współczesnej nauce, wszak są one owocem rozwoju herbicydów. Przeanalizujmy dokładnie kilka najbardziej popularnych metod usuwania chwastów:

  1.   Zastępująca. Istnieje niepisana reguła, która mówi o tym, iż każda pusta działka od razu zacznie zarastać. Jeśli istnieją grządki, na których nie rosną żadne kultury, wcześniej czy później pokryją się one chwastami i staną się i głównym rozsadnikiem. Dlatego też należy sadzić pożyteczne rośliny na każdym wolnym kawałku ziemi, aby przy należytej pielęgnacji one same zagłuszały trawę.
  2.   Biologiczna. Do życia każdej rośliny niezbędne jest spełnienie szeregu warunków. Chwasty są zazwyczaj bardziej odporne na niekorzystne zmiany, lecz nawet one nie są zdolne przetrwać zbyt długo. Ściółkowanie gleby bądź nakrycie jej szczelnym nieprzezroczystym materiałem pozwala jak raz na stworzenie takich warunków. W wyniku braku światła słonecznego i wysokiej temperatury giną nawet najodporniejsze zalążki. Jest to optymalny wariant dla tych, którzy szukają sposobu na pozbycie się chwastów bez konieczności stosowania środków chemicznych.
  3.   Chemiczna. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów, który oczywiście należy stosować z rozwagą. Do usuwania trawy stosuje się herbicydy — środki chemiczne zdolne wywoływać niszczące roślinę zaburzenia rozwoju. I tak, powierzchniowy typ nanoszonych na liście herbicydów blokuje fotosyntezę i zatruwa sok, co niszczy system korzeniowy. A opryskiwanie gruntu specjalną mieszanką zapobiegającą pojawianiu sie trawy prowadzi do wyniszczenia wszelkiego typu korzeni i nasion. Jednakże należy pamiętać, że dana metoda może doprowadzić do tymczasowej nieprzydatności gleby do sadzenia kultur roślinnych.
  4.   Tradycyjna. Jeśli ktoś nie chce uciekać się  do jakichkolwiek oddziaływujących na grunt metod, zdolnych do pogorszenia jego właściwości, może posłużyć się wariantem standardowym. W tym celu przekopuje się działkę i podczas tego procesu usuwa z ziemi wszelkie znajdujące się w niej korzenie. W celu osiągnięcia efektu operację należy kilkukrotnie powtórzyć na przestrzeni paru lat. Pomoże to pozbyć się nawet wieloletnich egzemplarzy z dobrze rozgałęzionym systemem korzeniowym.

Jak zapobiegać powtórnemu pojawieniu się chwastów

Aby wszystkie wymienione powyżej metody okazały się skuteczne należy podejmować działania niepozwalające trawie na ponowne zachwaszczenie oczyszczonego terenu. Jak już wspomniano, jednym ze skutecznych sposobów może być sadzenie roślinności na wszelkich wolnych działkach.

Jeśli jest to niemożliwe, wówczas wymagane jest regularne stosowanie herbicydów. Mają one różną dawkę. Jedna służy walce z dobrze ukorzenionymi wieloletnimi chwastami, inna zaś pozwala na podjecie profilaktycznych działań w celu usunięcia nasion i kiełków. Drugi wariant pozwala na oszczędność i może być stosowany bez szczególnego zagrożenia dla zdrowia przyszłych, posadzonych na obrobionym terenie kultur.

Słaba dawka nie jest zdolna do popsucia stanu gruntu, dlatego też można ją stosować w cieplarniach na kilka dni przed posadzeniem sadzonki. To wystarczy, by zniszczyć większość nasion i ułatwić sobie w przyszłości proces pielenia, całkowicie pozbywając się chwastów.