Nie każdy rolnikdecyduje się na budowęmasywnej oranżeriina działceby umieścić w niejkwiaty, szczególnie gdy dużą częśćswobodnej przestrzenizajmują szklarnie bądź inspekty do uprawy warzyw i owoców. Jeśli ktoś chce spróbowa ćswych siłwkwiaciarstwie, nie musi zbędnie wydawaćpieniędzy, leczmoże wykorzystaćistniejące już konstrukcje.

Rodzaje oranżerii na kwiaty

Oranżeria w szklarni

Szklarnie bywają sezonowe i całoroczne. W zależności od tegobudowle te stosuje się do:

 • tymczasowegoprzechowanianieodpornych na przymrozkiroślinw okresie zimowym;
 • stałej uprawy egzotycznych, wymagających szczególnych warunków roślin;
 • pędzenia dekoracyjnych krzewów i kwiatów: róż, cyklamenów, tulipanów, bzu, chryzantem, hortensjiiinnych;
 • zimowego rozmnażania roślin;
 • uprawy sadzonekprzeznaczonych do nieokrytego gruntu;
 • badania i uprawyroślin z innych stref klimatycznychw celu ich dalszej aklimatyzacji.

Pod względemtermicznym oranżerie dzielą się na:

 • ciepłe, temperatura w których wynosi się od 12 do 22 stopni;
 • umiarkowanie chłodneod 8 do 10 stopni;
 • umiarkowanie ciepłe – 10-12 stopni.

Szklarnie - oranżerie typu kombinowanego stosowane bywają do uprawy kwiatówi posiadają dwie lub trzy sekcje o różnymtrybie termicznym. Szklarnie rozsuwane, biopaliwem dla których  jest nawózbądź odpady, stosowane są główniedo uprawysadzonek czy też rozmnażania roślinJeśli nie zachodzi potrzeba podgrzewania od dołu, wówczas stosuje się standardowe pojemniki umiejscawiane na prostych stelażach. Jeśli zachodzi konieczność doprowadzenia do kiełkowania nasion bądź sadzonek ciepłolubnych roślin, wówczas stosuje się pojemniki rozsadowe. Na kratowane dno pojemnika kładzie się skorupki bądź drobny, pokryty cienką warstwą mchu chrust. Następnie dodaje się 4 centymetrową warstwę delikatnej gleby, na którą nanosi się do 3 cm rzecznego piasku. Pojemniki umieszcza się na paletach, gdzie odpływa nadmiar wilgoci, następnie lokuje w najbardziej oświetlonym i najcieplejszym miejscu w szklarni. W razie konieczności należy zwiększyć temperaturę, pojemniki nakryć ramami, wykonać dodatkowe oświetlenie. Lampy elektryczne służą także jako wyposażenie dogrzewające. Szklarnie do kiełkowania przystosowane są do pędzenia kultur kwiatowych. Mogą być niskie i wysokie.

Oranżeria w szklarni

Wszystko zależy to od tego, jakie kwiaty zostają poddane pędzeniu. Mogą to być róże, bez, hortensje, аmogąprymule, tulipany i inneniewysokie rośliny. W tego typu szklarniachmieści się kilka, różniących siętrybami temperaturowymi sekcji. Jest także możliwość urządzenia w sekcjach zacienionych miejsc bądź nawet ciemnych pomieszczeń lub szaf. Istnieją także specjalne oranżerie dla orchidei, które uwzględniają zapotrzebowanie roślin na zwiększoną wilgotność i ich światłoczułość.

Przy wyborze szklarni dla kwiatów należy zwrócić uwagę na:

 • asortyment kultur kwiatowych;
 • terminy uprawy i kwitnienia;
 • możliwości energetyczne;
 • warunki klimatyczne;
 • obecność materiału budowlanego i inne.

Do pojedynczych szklarni na kwiaty zaliczają się:

 • Jednospadowe, stosowane do wczesnego uzyskania kwiatóww okresie od stycznia do marca. Powierzchnia ich dachuzwrócona jest na stronę południową.
 • Łukowe bądź strzałkiz pokryciempod poliwęglan komorowy. Zapewniają lepsze oświetlenie, stosowane są w większości jesienią, zimą bądź wiosną.
 • Dwuspadowe posiadają więcej zaletpolegającychna poprawie oświetlenia oraz trybu temperaturowego, komfortu pracy, korzystnymużytkowaniu materiału budowlanego. Pochyłe części dachukierowane są na zachódi wschód, zapewniając tym samym normalny wzrost kwiatów na przestrzeni całego roku.

W przypadku łączeniakilku dwuspadowych szklarni uzyskujemy modułowy obiekt, wewnętrzne ścianyktórego zastępowane sąblokamifilarami. Zaletą modułowych bądź wielospadowych oranżerii jest możliwość z mechanizowania prac rolnych. Wadautrudnieniaw czasieusuwania śnieguz dachóww okresie zimowym.

Urządzenie i wyposażenie szklarni-oranżerii

wyposażenie szklarni-oranżerii

Przy organizacji przestrzeniw szklarni dla kwiatównależy zwrócić uwagęna następujące istotne punkty:

 • Zapewnienie maksymalnego oświetlenia. W tym celu wszystkie części, takie jakwiązary bądźkalenica, powinny zajmować jak najmniej miejsca.
 • Zapewnienie równomiernej temperaturywewnątrz pomieszczenia. Ogrzewanie piecowelepiej zastąpićcentralnym. Konieczny jest przedsionekzatrzymujący chłodne zewnętrzne powietrze.
 • System wentylacyjny, który zapewniaurządzenie nawiewno-wywiewne. System ten zapewniaregulację wilgotnościi niezbędnej temperaturypowietrza. Do wentylacji stosuje sięboczne i górne lufciki, które bywają umiejscowione tak, by nie powodowały przeciągów.
 • Rozplanowanie, którezapewnidużą powierzchniędlaulokowania roślini wygodne warunkipracy.
 • Stosowane materiały budowlane, które oprócz wytrzymałości powinny równieżposiadać niski stopieńprzewodności cieplnej.
 • Wystarczająca głębokośćfundamentu, która zależy od gruntu. W miejscach, w których panują chłodniejsze warunkitworzy się go poniżejpoziomu zamarzania ziemi.
 • Ściany, które mogą być drewniane (należy je koniecznie zaimpregnować środkamizabezpieczającymi przed rozkładem), kamienne (najlepiej ceglane, cechujące się mniejszą przewodnością cieplną) bądźbetonowe. Pobielone od wewnątrzzwiększają oświetlenie w szklarni.

Podłoga, która zazwyczaj bywaziemna, rzadziej - betonowa.

Oranżeria w szklarni

Zalecana szerokość oranżerii:

 • rozsuwanychdo 4 m;
 • do pędzenia roślinod 5 do 9 m;
 • do uprawy sadzonek matecznychod 5 do 6 m;
 • do uprawy kultur subtropikalnych od 10 do 12 m.

Długość w przypadku ogrzewania piecowego powinna wynosić do 15 m, wodnegodo 40 m. Specjaliści zalecająstosowanie przyścienny chiizolacyjny chnarzędzi, które mocuje się do kalenicy dachuiopuszcza przy pomocywielokrążków. Jest to niezbędne w celu zapobiegnięciapoparzeniomkwiatówprzez promienie słoneczne bądź  utracie ciepła.

Szklarnie wyposaża się w:

 • stelaże, płaskie, umiejscawiane wzdłużścian stoły, ich wysokość waha się odpół metrado 80 cm, szerokość bocznych do 1,5 m, umiejscowionych centralniedo 2 m;
 • moduły schodkoweipodwieszane półki, stosowanie którychnie zawsze bywa wskazane.

Urządzenia grzewczenależy stosowaćpoczynając od października. Do tego czasuw zupełnościw ystarcza ciepła słonecznego. Najpowszechniejsze bywa ogrzewanieprzy pomocy kanałów dymowych, rur parowych i wodnych, umiejscowionych poziomo. Przyłącza się je dopalenisk, którenależy umiejscawiać bezpośredniow szklarni. Zazwyczaj montuje się jew przedsionku bądź pomiędzysekcjami oranżerii. W celu oszczędności stosuje się odpady, torf lubinne tanie rodzaje paliwa. Zaopatrzenie w wodę do podlewania zapewniają umiejscowione wewnątrz oranżerii kadzie z wodą. Znajdująca się w nich woda powinna być ciepła. Instalacje deszczowenie tylko tworzą niezbędną dla roślin wilgotność powietrza, ale i bywają stosowane doich skrapiania.