Zaniedbanie budowy garażu na samochód to niedopuszczalny luksus. Długotrwałe oddziaływanie na karoserię deszczu, śniegu, promieniowania słonecznego i wiatru prowadzi do jej zniszczenia oraz przyspieszonej korozji metalowych elementów. W przypadku braku możliwości zbudowania kapitałochłonnego budynku najlepszym wyjściem z sytuacji będzie rozwiązanie tymczasowe - garaż z poliwęglanu. Koszt takiej konstrukcji jest minimalny, a przy tym samochód będzie pewnie chroniony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

JAK ZBUDOWAĆ GARAŻ Z POLIWĘGLANU?

JAK ZBUDOWAĆ GARAŻ

Proces budowy poliwęglanowego garażu o lekkiej konstrukcji składa sie  z trzech podstawowych etapów:

 • prac przygotowawczych;
 • budowy szkieletu budynku;
 • obicia szkieletu płytami poliwęglanowymi.

Przygotowanie do budowy

Aby zrozumieć, jak niezbędny jest garaż w każdym konkretnym przypadku, należy dokonać pomiarów, ocenić niezbędny pod budowę plac i wykonać szczegółowy projekt. Długość przyszłego budynku zazwyczaj oblicza się wychodząc od gabarytów samochodu.Budowa garażu z poliwęglanu

Wybrana w zgodzie z uzyskanymi danymi działka również wymaga przygotowania:

 • należy ją gruntownie oczyścić z zarośli i bałaganu, аnastępnie wyrównać;
 • działkę należy oznaczyć w pełnej zgodności z projektem, używając przy tym poziomicy;
 • w celu przeniesienia punktów z projektu na plac budowy można posłużyć się prętami zbrojeniowymi i sznurem.

Poliwęglanowa konstrukcja cechuje się lekkością, jednakże posadzka garażu powinna być stabilna, by znieść niemały ciężar samochodu. W celu stworzenia solidnej podstawy należy:

 • wykonać wykop po obwodzie oznaczenia o głębokości około pół metra, zagęścić jego dno;
 • wykonać szalunek po obwodzie wykopu i wyłożyć go w dolnej części warstwą piasku o grubości 10-15 cm i taką samą warstwą żwiru, zagęścić polewając wodą i ubić po zasypaniu;
 • w celu zwiększenia trwałości podstawy można wzmocnić fundament;
 • w końcowym etapie procesu zalać betonem, wyrównać, аnastępnie odczekać do momentu jego całkowitego wyschnięcia  (30 dób).

MONTAŻ I USTAWIENIE SZKIELETU

MONTAŻ I USTAWIENIE SZKIELETU

Szkielet garażu z poliwęglanowym zadaszeniem można zmontować wcześniej, dopóki schnie betonowy fundament przyszłego budynku, po czym pozostanie tylko jego przymocowanie, bądź wykonać to etapami na gotowym już fundamencie. Materiał do budowy szkieletu może być dowolny, wedle uznania gospodarza. Mocnym i długowiecznym wariantem są metalowe rury o wymiarach 0,5х0,5 cm.

 • Elementy metalowego szkieletu nie powinny posiadać korozji bądź uszkodzeń, najlepiej łączyć je spawem, aczkolwiek można stosować także ocynkowane metalowe narożniki i śruby.
 • Drewniane szkielety należy budować z dobrej jakości nowego drewna, zaimpregnowanego specjalnymi zapobiegającymi paleniu się, kornikom i pleśni środkami.

Przed przystąpieniem do mocowania szkieletu do fundamentu należy na betonie rozłożyć hydroizolację (na przykład, papę). Gotową konstrukcję mocuje się do wyschniętego fundamentu z pomocą masywnych kołków, które służą również do montażu pionowych podpór przy stopniowym montażu z późniejszym montażem poziomych poprzeczek. Garaż z przezroczystego poliwęglanu Do budowy trwałej konstrukcji potrzebne są co najmniej 3 kolumny na każdą stronę garażu. W przypadku dowolnego szkieletu należy uwzględnić konieczność obliczenia odległości pomiędzy jego sekcjami w taki sposób, aby pozwalała ona na wykonanie obicia panelami poliwęglanowymi.

OBICIE SZKIELETU POLIWĘGLANEM

Przed rozpoczęciem prac obiciowych należy koniecznie uwzględnić, iż przeprowadzane są one na wysokości, dlatego też wymagają przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa. W miarę możliwości zaleca się planować je na chłodny i suchy dzień, by nie narażać polimeru na działanie skoków temperatur i uniknąć przedostawania się wilgoci do komórek poliwęglanu komorowego. Poliwęglan mocuje się do szkieletu przy pomocy specjalnych wkrętów z gumową podkładką. Nie należy jednak dociskać materiału zbyt mocno, ponieważ istnieje ryzyko naruszenia jego jednolitości. Do łączenia arkuszy pomiędzy sobą stosuje się rozbieralny profil, składający się z pokrywki i bazy. Taśmę perforowaną i profil zamykający stosuje się do wykończenia końców materiału. Po obiciu ścian przeprowadza się montaż dachu, który zazwyczaj posiada kształt  półłuku, ale może też być dwuspadowy. Na stosowanie jednospadowych konstrukcji zezwala się tylko w przypadku garażu przybudowanego do domu. Montaż drzwi kończy proces budowy. W razie potrzeby można ograniczyć się tylko do budowy otwartego poliwęglanowego zadaszenia, nie obijając przy tym jego ścian. Tego typu budynku nie można wykorzystywać w charakterze stałego garażu, ale za to doskonale sprawdzi się on na działce.

WŁAŚCIWOŚCI POLIWĘGLANU JAKO MATERIAŁU DO BUDOWY GARAŻU

WŁAŚCIWOŚCI POLIWĘGLANU

Poliwęglan jest odmianą plastiku o ulepszonych właściwościach w kwestii odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych i wytrzymałości. Pod względem struktury wewnętrznej może być:

 • monolityczny, będący wytrzymałym arkuszem bez wolnych wewnętrznych przestrzeni;
 • komorowy, wykonany z cienkich arkuszy z żebrowaniem wzmacniającym pomiędzy nimi.

Poliwęglan monolityczny charakteryzuje się znacznym ciężarem, zatem do budowy lekkich konstrukcji należy stosować komorową odmianę materiału charakteryzującą się niewielkim ciężarem, elastycznością i zdolnością do zachowywania ciepła. Przy wyborze paneli należy koniecznie zwracać uwagę na ich grubość (najlepiej stosować arkusze o grubości od 6 mm) i obecność, naniesionej metodą koekstruzji, warstwy chroniącej przez działaniem promieni UV.

Do zalet poliwęglanu jako materiału do obicia garażu można zaliczyć:

 • wysoki stopień przepuszczalności światła, pozwalający na budowę przestronnego i dobrze oświetlonego pomieszczenia bez znacznych kosztów podświetlenia;
 • różnorodność kolorystyczną;
 • bezpieczeństwo dla zdrowia i ekologiczność;
 • bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W przypadku pożaru arkusze gasną samodzielnie.

Szybkie w budowie lekkie konstrukcje cieszą się szczególnym zapotrzebowaniem na działkach i prywatnych, chronionych płotem przydomowych terenach. Współczesne materiały budowlane i technologie pozwalają na sprawną budowę garażu z poliwęglanu, cena którego będzie niezauważalna w porównaniu z kosztami, jakie należałoby ponieść podczas budowy kapitałochłonnego pomieszczenia.